暱稱 : N7

 

外型 : 2 3 y / 1 6 0 c m / 4 4 k g / B

 

小費 : 3 . 5 K / 1 H / 1 S 、 6 K / 2 H / 2 S

 

地點 : 烏日區,先見面再開房需接送,進房先收

 

可約時間 : 請直接詢問妹妹

 

服務內容 : 戴套吹戴套做,小親親不喇舌,白虎鮑魚超嫩,皮膚也白皙,叫聲好聽

 

注意事項 : 不手挖,不後門,不無套做,不玩玩具